Skip to main content

Reisevilkår

Priser og betalingsvilkår  Beløpet forfaller i helhet til betaling 4 uker før avreise. Betalingsbetingelser: Pr 10 dager etter fakturadato. Dersom valutaen endrer seg mer enn 5% mot NOK fra pristilbud til fakturadato, tas det forbehold om rett til å justere prisen i henhold til endringer i valutakursen.

OBS: Med de svært spesielle og varierende rammebetingelsene som myndighetene opererer med under pandemien, ber vi dere avvente med å betale beløpet til vi har bekreftet gjennomføringen av turen. Dersom myndighetene i perioden fra bekreftet gjennomføring og fram til avreise strammer inn på sine reiseråd, vil beløpet bli tilbakebetalt. 

Levering  Om ikke forsendelse i posten er spesielt avtalt, sendes reisedokumentene som vedlegg til oppgitte e-post 14 dager før avreise. Reisedokumentene består av det endelige programmet for turen, flybilletter, deltakerliste, praktisk informasjon i forbindelse med forberedelse til turen.

Endringer  Navnene i flybilletten kan endres kostnadsfritt inntil 40 dager før avreise. Tidspunktene i billetten kan ikke endres.

Avbestilling  Dersom myndighetene fra bestilling og fram til avreise endrer tiltak og restriksjoner slik at reise frarådes, kan man kostnadsfritt trekke seg fra turen. Dette gjelder reiser både innen- og utenlands. Under normale omstendigheter gjelder følgende: Depositum refunderes ikke etter utstedt ordrebekreftelse. Ved avbestilling senere enn 60 dager før avreise refunderes turprisen kun dersom plassen kan videreselges.

Avbestillingsbeskyttelse  Vi anbefaler våre reisende å tegne helårs reiseforsikring som også inkluderer avbestillingsbeskyttelse. Kontakt ditt forsikringsselskap.

For Reisegleders pakketurer gjelder Lov om pakkereiser og reisegaranti av 1. juli 2018, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Særtrykk av denne overenskomsten finnes på denne linken Lov om pakkereiser. Reisegleder påtar seg intet ansvar for gjennomføring av turen i tilfelle Force majoure eller forhold som påvirker turen og som ligger utenfor vår kontroll.

Kontakt oss
Adresse:
Reisegleder c/o Internasjonale Messetjenester AS
Askheim 1F
N-2022 Gjerdrum