Reisegleder er en avdeling i firmaet Internasjonale Messetjenester AS som bl a arrangerer reiser til messer i utlandet for bransjeforbund og fagtidsskrifter. Internasjonale Messetjenester AS ble etablert i 2001, og Reisegleder ble skilt ut som egen avdeling i 2013.

Reisegleder arrangerer egne påmeldingsturer og skreddersyr reiser for grupper. Vi har samarbeidspartnere i stort sett alle land i Europa, men arrangerer også turer til USA. Vi tilbyr norske reiseledere på alle våre turer og lokale guider som snakker skandinavisk.

Webdesign levert av Zondo Norge AS