Landbruksrelatert studietur til Bosnia

Reisen til Bosnia går 25. – 28. oktober 2018

Jusuf Arifagic kom til Norge som flyktning fra Bosnia i 1992. I 2013 bestemte han seg for flytte tilbake og bygge opp hjemlandet igjen. Med seg på lasset tok han 96 kyr av rasen Norsk Rødt Fe fra ulike gårdsbruk i Norge. Han investerte 20 millioner kroner for å bygge opp en bosnisk stamme av denne rasen. Målet er å øke melke- og kjøttproduksjonen i Bosnia ved å innføre ei kurase med både god helse og høy produksjon. Vi besøker Husuf hjemme i Bosnia, får høre hans sterke historie og får se hans dyktighet.

Last ned det komplette programmet for turen her

Webdesign levert av Zondo Norge AS